AiCare.nl © 2012                    

AiCare Thuiszorg

 

 

 

Zorgfinanciering assistentie...

...uw zorg is onze zorg

 


Indien u privé de kosten voor de zorg betaald, zijn deze aftrekbaar bij de inkomstenbelastingen (onder bijzondere ziektekosten).


Daarnaast heeft iedere Nederlander recht op vergoeding van de zorgverlening. Dit is geregeld in de Wet AlgemeneWet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit kan in de vorm van een Persoon Gebonden Budget (PGB) of Zorg in Natura (ZIN).


In een gesprek met u willen wij graag kijken naar uw situatie en zullen uw adviseren omtrent de kosten en eventuele belasting teruggave.


Wat zijn de verschillen ?Zorg in natura

  • Niet nodig om zelf een administratie op na te houden
  • Een grotere kans op verschillende zorgverleners
  • De zorgverlening wordt dan ook op wisselende tijdstippen gegeven
U heeft de vrijheid de gewenste zorg zelf te regelen bij een thuiszorginstelling van uw keuze. Meestal wordt dat bij de indicatiestelling gevraagd. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de instantie die beoordeeld of u in aanmerking komt voor zorg. Uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie worden onder de loep genomen. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit ook naar de zorgaanbieder van uw keuze.


Het zorgkantoor dient verder rekening te houden met uw voorkeur. Deze zorgaanbieder neemt vervolgens contact met u op. Als de zorgaanbieder van uw keuze een wachtlijst heeft, zal het zorgkantoor ervoor moeten zorgen dat er een goed alternatief wordt geboden. Zo kan het zorgkantoor bijvoorbeeld een andere zorgaanbieder zonder wachtlijst voorstellen.


Persoonsgebonden budget

  • Er wordt zelf bepaald door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend
  • Er wordt zelf aan werving gedaan
  • Afspraken worden zelf gemaakt
  • De administratie wordt zelf bijhouden
  • Verantwoording afleggen over het te besteden budget
  • Zelf de zorgverlener uitbetalen


Kiest u voor het persoonsgebonden budget dan kunnen wij de totale administratie voor u voeren

 

 

 

 

Kwaliteit en continuiteit staan bij Ai Care hoog in
het vaandel; daarom...

 

 

- Garanderen wij continuďteit van zowel, de zorgverlening als van zorgverlener(s)


- Stemmen wij met de thuisverpleging, begeleiding en verzorging af op uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden


- Zijn wij 24-uur per dag en
7 dagen per week bereikbaar

per telefoon:

020 – 631 53 77

06 –24 69 65 98

of per email:

info@aicare.nlVan AiCare zorgverleners waarmee wij werken mag u verwachten dat zij:- Werken vanuit een respectvolle en zorgvuldige houding.


- Voldoende ervaring en deskundigheid hebben.


- U het gevoel van veiligheid bieden.

Webdesign: MB WEB-development